Introductie

Op dit moment is er veel belangstelling voor het werk van de Geest. Maar dat is niet nieuw. In de jaren zeventig, en tachtig is hier ook al veel over geschreven. Deze site maakt dit materiaal opnieuw beschikbaar via het internet. De nadruk ligt voorlopig op het werk van ds. Karel Kraan. Daarnaast wordt de site aangevuld met recente artikelen die de lijn van dit gedachtengoed voortzetten.

  • Credo over genezing . Kraan zet in twaalf punten zijn visie over genezing uiteen.
  • Genezing der Herinneringen . Dit boekje is 1975 uitgegeven bij Kok Kampen en is een onderbouwing van het gebedspastoraat. In deze tijd wordt gebedspastoraat vaak met ministry aangeduid.
  • Een artikelen reeks in Centraal Weekblad Verzoening en genezing der volksherinneringen kan als vervolg op Genezing der Herinneringen gelezen worden.
  • Een aantal columns die verschenen zijn in het Rotterdamse huis-aan-huis blad de Havenloods en later gebundeld in het boekje Hoe is God? .

Ook andere schrijvers krijgen een plaats.